Skip to main content
Klachtenprocedure praktijk Reflaction

Klachtenprocedure

Het kan natuurlijk voorkomen dat je een klacht hebt. Reflaction is hiervoor aangesloten bij het SCAG.

Wanneer je ontevreden bent of als je een klacht hebt dan is het prettig als je dat eerst opneemt met je therapeut. We zullen er alles aan doen om er samen uit te komen!

Als jij je niet in staat voelt om je onvrede of klacht te bespreken of als we er niet uitkomen, dan kun jij je wenden bij het NVPA en/of het SCAG. De beroepsvereniging zal desgewenst een klachtenfunctionaris inschakelen van het S.C.A.G.
De ondersteuning van deze klachtenfunctionaris is gratis en onafhankelijk.

Die klachten kunnen gaan over zaken rondom de behandeling die je kreeg. Bijvoorbeeld over de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop u bent behandeld. Maar ook over een onjuiste beoordeling van de therapeut of wanneer er schade is ontstaan door de behandeling of over beschadigde / vermiste eigendommen.

Rogier Dijkstra - psychosociaal therapeut bij Reflaction

Vraag vrijblijvend een gesprek aan

Rogier Dijkstra - psychosociaal therapeut bij Reflaction

Vraag vrijblijvend een gesprek aan